Årsmöte för Hembygdsföreningen idag.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Det blev inga förändringar i styrelsen. Ulla fortsätter som ordförande. Monika som sekretare. Karin som kassör. Lotta som ledamot. Clarissa och Ronja som suppleanter.